Arbeidsmediation

Arbeidskwesties kunnen complex zijn en soms lang duren. Zeker wanneer er sprake is van een ziekmelding, iets dat niet zelden gebeurt. Een misvatting is dat er geen mediation kan plaatsvinden wanneer een medewerker nog ziek is.

Wanneer is mediation bij arbeidskwesties mogelijk?

Het antwoord op deze vraag is eenvoudig. Wanneer de betrokkenen bereid zijn tot overleg en de intentie hebben om mee te werken aan een oplossing, dan is mediation mogelijk. Het kan hierbij gaan om een medewerker die een geschil heeft met zijn werkgever, maar bijvoorbeeld ook als de samenwerking in een team niet goed verloopt, kan mediation ingezet worden.

Wie zijn de deelnemers?

Een belangrijk aspect is dat de juiste personen aan tafel zitten. Dit zijn degenen die onderdeel uitmaken van wat er speelt. Het afvaardigen van een vertegenwoordiger uit de organisatie is geen goed idee. 

Natuurlijk kan het zo zijn dat er voor voorgenomen beslissingen mandaat nodig. Wanneer dat speelt wordt er door de mediator voor gezorgd dat die ruimte er is. Dat kan door de verantwoordelijke in die fase aan tafel uit te nodigen of door de deelnemers aan de mediation het mandaat te geven.

Doel arbeidsmediation

Het doel bij arbeidsmediation is dat de mediator de deelnemers begeleidt naar een uitkomst waar een ieder zich in kan vinden, wat die uitkomst ook is. Bij de start van de mediation staan de deelnemers soms figuurlijk ver bij elkaar vandaan. Veelal heeft ieder een standpunt ingenomen. De kracht van mediation is onder andere om van standpunten om te denken in achterliggende belangen. Onze mediators beschikken over alle benodigde kennis en hun gereedschapskist zit vol met instrumenten om de mediation te laten slagen. In ruim 80% van de gevallen wordt de mediation succesvol afgerond waarbij betrokkenen positief terugkijken op het behaalde resultaat. Een belangrijke voorwaarde hierin is dat ieder zich gehoord voelt en zelf invloed heeft gehad op de uitkomst.

Er zijn verschillende uitkomsten binnen een arbeidsmediation mogelijk, te weten: 

In deze volgorde wordt doorgaans de opties besproken, welke uitkomst is het meest gewenst voor alle partijen of het meest haalbare. De mediator zorgt ervoor dat de gevonden uitkomsten vastgelegd worden in een vaststellingsovereenkomst. De vastgelegde afspraken zijn bindend voor alle betrokkenen. Dat schept voor iedereen duidelijkheid, voor nu en later!

Ontdek hoe u een probleem op het werk aan de orde kunt stellen

Als het probleem niet informeel kan worden opgelost, kunt u mediation inzetten. Mediation kan in elk stadium van een meningsverschil worden opgestart, maar het is het beste om er zo snel mogelijk mee te beginnen. Hoe eerder het meningsverschil bespreekbaar wordt gemaakt, hoe groter de kans dat er een oplossing kan worden gevonden.

Maak mediation met alle betrokkenen bespreekbaar. Mediation biedt kansen, kansen op duurzame oplossingen die door de deelnemers zelf worden gevonden onder begeleiding van een professional. Het doel is dat er geen verliezers zijn maar alleen winnaars, wie wil dat nu niet?! 

Een vrijblijvend gesprek kan altijd

Via onderstaande button kun je een vrijblijvende afspraak met ons maken. We beantwoorden graag eventuele vragen over jullie specifieke situatie en geven je inzicht in wat we kunnen betekenen, hoe we dat doen en wat de te verwachten kosten zijn.

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag:
Gesloten
Goede Vrijdag:
Gesloten
1e paasdag:
Gesloten
2e Paasdag:
Gesloten
Koningsdag:
Gesloten
Bevrijdingsdag:
Gesloten
Hemelvaartsdag:
Gesloten
1e pinksterdag:
Gesloten
2e pinksterdag:
Gesloten
1e kerstdag:
Gesloten
2e kerstdag:
Gesloten