Zakelijke geschillen

Zakelijke mediation kan worden toegepast in diverse situaties, zoals contractuele geschillen, fusie- en overnameproblemen en geschillen met klanten of leveranciers.

Een groot voordeel van bedrijfsmediation is dat het snel en efficiënt is. In plaats van maanden of zelfs jaren te wachten op een uitspraak van een rechter, kan een conflict vaak binnen enkele dagen of weken worden opgelost via mediation.

Bedrijfsmediation is ook gunstig voor het behouden van zakelijke relaties. In een juridische strijd kan de relatie tussen partijen vaak onherstelbaar worden beschadigd, terwijl mediation juist kan bijdragen aan het versterken van de relatie.

Voorbeelden zakelijke mediation

Boedelscheiding (met bijvoorbeeld een eigen zaak of uitgebreidere bezittingen).

Bestuursconflict (verschil van inzicht tussen directie en bestuur).

Leveringsgeschil (zoals discussies over het product of de geleverde dienst).

Contractuele kwestie (zoals interpretatie, concurrentie, overdracht, et cetera).

Aandeelhoudersconflict (zoals bij aankoop, verkoop, waardering en splitsing).

Doorbelastingsdiscussie (zoals bij franchiseorganisatie, servicekosten, bouwkosten).

Samenwerkingsgeschil (zoals kosten, baten, werkverdeling of verantwoordelijkheid).

Bedrijfsovername en afwikkeling (lijken uit de kast, managementverschillen of betaling).

De aanpak

Bij zakelijke mediations wordt in het mediationtraject intensiever gekeken naar de inhoud en de onderliggende belangen. Bij een zakelijk akkoord lossen de emotionele problemen zich daarbij vaak wat soepeler op dan bij een persoonlijk conflict.

Via zakelijke mediation wordt een conflict vaak beter, sneller en goedkoper opgelost dan via andere methodes waar een derde beslist (bijvoorbeeld arbitrage of een gerechtelijke uitspraak). Ook is de kans op het behoud of herstel van relaties veel groter. Na een eventueel mislukte zakelijke mediation (minder dan 20% van de gevallen) kan altijd nog op een andere beslechtingsmethode worden overgestapt.

Een bijzondere aanpak van mediation in zakelijke geschillen wordt de evaluatieve mediation genoemd. Hierbij is de mediator pro-actiever betrokken bij de oplossing dan bij andere soorten mediations.

Cander beschikt over zakelijke mediators die zowel evaluatief als faciliterend kunnen optreden.

Voordelen

Een vrijblijvend gesprek kan altijd

Via onderstaande button kun je een vrijblijvende afspraak met ons maken. We beantwoorden graag eventuele vragen over jullie specifieke situatie en geven je inzicht in wat we kunnen betekenen, hoe we dat doen en wat de te verwachten kosten zijn.

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag:
Gesloten
Goede Vrijdag:
Gesloten
1e paasdag:
Gesloten
2e Paasdag:
Gesloten
Koningsdag:
Gesloten
Bevrijdingsdag:
Gesloten
Hemelvaartsdag:
Gesloten
1e pinksterdag:
Gesloten
2e pinksterdag:
Gesloten
1e kerstdag:
Gesloten
2e kerstdag:
Gesloten