Disclaimer & copyright

Van:

Cander Mediation

Sweerts de Landasstraat 59
6814 DB Arnhem
KVK-nummer: 64368904
BTW-nummer:

Cander spant zich in om de op deze site beschikbare informatie, documenten en gegevens optimaal weer te geven. Indien je eventuele onjuistheden constateert, dan stellen wij het zeer op prijs dat dit aan ons gemeld wordt. Alle informatie op deze site is met de meeste aandacht samengesteld. Je kunt hier echter op geen enkele wijze rechten aan ontlenen en Cander is niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit onjuiste informatie of anderszins.

Copyright
De informatie, documenten en andere gegevens op deze website zijn auteursrechterlijk beschermd. Alle rechten op de informatie op deze site, in beeld en tekst, komen toe aan Cander. Een bezoeker mag gegevens van onze website niet openbaar maken of verveelvoudigen zonder toestemming van Cander.

Veiligheid
Bij het via Internet of elektronisch versturen van persoonlijke of zakelijke informatie dien je rekening te houden met het risico dat onbevoegden hier mogelijk toegang toe hebben. Dit is een niet te voorkomen eigenschap van internet. Cander is daarom niet aansprakelijk voor schade in welke vorm dan ook, veroorzaakt door het op deze wijze verzenden van vertrouwelijke of geheime informatie.

Cander kan er niet voor instaan dat de informatie op onze website geschikt is voor het doel waarvoor de informatie door jou wordt geraadpleegd. Alle informatie, producten en diensten worden aangeboden in een staat waarin deze zich feitelijk bevinden en zonder enige (impliciete) garantie of waarborg ten aanzien van hun deugdelijkheid en geschiktheid voor een bepaald doel of anderszins. Ondanks de constante zorg en aandacht die Cander aan de samenstelling van de website besteedt, is het mogelijk dat de informatie die op onze website staat niet volledig of actueel is.

Een vrijblijvend gesprek kan altijd

Via onderstaande button kun je een vrijblijvende afspraak met ons maken. We beantwoorden graag eventuele vragen over jullie specifieke situatie en geven je inzicht in wat we kunnen betekenen, hoe we dat doen en wat de te verwachten kosten zijn.

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag:
Gesloten
Goede Vrijdag:
Gesloten
1e paasdag:
Gesloten
2e Paasdag:
Gesloten
Koningsdag:
Gesloten
Bevrijdingsdag:
Gesloten
Hemelvaartsdag:
Gesloten
1e pinksterdag:
Gesloten
2e pinksterdag:
Gesloten
1e kerstdag:
Gesloten
2e kerstdag:
Gesloten