Cander heeft de beste mediator al voor je gevonden!

Al onze mediators zijn MfN-registermediators en hebben altijd ruime ervaring in hun vakgebied.

Direct de juiste mediator

Welkom op hét platform dat de best vindbare MfN-registermediators verbindt met mensen die onverhoopt in een ongewenste situatie terecht zijn gekomen. Bijvoorbeeld een kwestie op het werk, met de overheid of met je buren, of bijvoorbeeld in verband met een op handen zijnde echtscheiding.

Cander is een platform dat je helpt, wij hebben de juiste MfN-registermediator namelijk al voor je geselecteerd. Je wordt dus maar door één mediator gebeld en mocht deze mediator na de kennismaking onverhoopt toch niet bevallen dan hebben wij een andere mediator voor je klaarstaan.

Mediation via Cander

Cander staat voor kwaliteit. Wij zijn er om je te helpen de best passende, meest gekwalificeerde mediator te vinden voor jouw specifieke situatie. We vertellen je graag helder en transparant hoe mediation werkt en welke kosten je kunt verwachten.

Het belang van de beste mediator

Je hebt een mediator nodig om uit een vervelende situatie te komen. Daarvoor is het natuurlijk belangrijk dat jullie mediator verstand van zaken heeft op het gebied waarbinnen het een en ander zich afspeelt. Die mediator moet ook uitstekend zijn opgeleid en zich permanent blijven bijscholen. Daarnaast moet de mediator de juiste persoonlijkheid hebben om jullie te helpen, er moet een klik zijn!

Cander heeft juist die mediators geselecteerd en zorgt ervoor dat zij aan die strenge eisen blijven voldoen door in de Canderorganisatie met elkaar samen te werken en te blijven ontwikkelen. Binnen Cander worden de mediators ook ondersteund en zijn er veel bijeenkomsten om onze kwaliteit permanent te blijven ontwikkelen.

Tineke van Heusden

Altijd een mediator in jouw omgeving!

Veelgestelde vragen over mediation

Vragen die vaak op ons afkomen hebben we hier overzichtelijk op een rijtje gezet. Staat jouw vraag er toch niet tussen, voel je vrij om ons te bellen of te mailen.

Als je uit elkaar gaat is er heel veel te regelen. De financiële situatie verandert en er is een reële kans dat je in aanmerking komt voor één of meerdere toeslagen.

Om bepaalde toeslagen aan te kunnen vragen, is het in de meeste gevallen van belang dat je geen toeslagpartner meer hebt.

Jullie zijn getrouwd

 1. De adreswijziging van jou of jouw ex-partner moet doorgegeven worden aan de gemeente waar je gaat wonen.
 2. De scheiding wordt aangevraagd door de advocaat middels een verzoekschrift aan de rechtbank. De datum waarop het verzoekschrift bij de rechtbank is ingeschreven moet bekend zijn. Onze mediator zorgt ervoor dat de advocaat het verzoekschrift naar de rechtbank stuurt.
 3. Via Mijntoeslagen.nl geef je deze datum door. Klik op ‘wijzigingen doorgeven’ – ‘Gezin en huishouden’ – ‘Wij gaan scheiden of uit elkaar’ en beantwoord de daar gestelde vragen.

Als je dit op of voor de 15e van de maand hebt geregeld, dan ben je per de 1-ste van de daarop volgende maand geen toeslagpartner meer van elkaar. Meldt je dit na de 15e, dan schuift dit een maand op. Je hoeft de officiële scheidingsdatum (dit is de datum dat de scheiding is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de gemeente waar je gehuwd bent) niet meer door te geven aan de belastingdienst. Zij krijgen dit bericht automatisch van de gemeente.

Huurtoeslag

Als je tijdens het huwelijk al huurtoeslag ontvangt, dan is jouw ex-partner al geen toeslagpartner meer zodra je niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven. Deze datum kan dus voor de datum van het verzoekschrift van de echtscheiding bij de rechtbank liggen. Je schrijft je bijvoorbeeld op 3 maart op een ander adres in, dan ontvang je per 1 april huurtoeslag voor jezelf.

Jullie hebben een geregistreerd partnerschap

Zo regelt je dat jouw ex-partner niet meer meetelt voor de toeslag:

 1. De adreswijziging van jou of jouw ex-partner moet doorgegeven worden aan de gemeente waar je woonachtig bent.
 2. De beëindiging van jullie geregistreerd partnerschap dient via de rechter plaats te vinden wanneer er minderjarige kinderen in het spel zijn. Dit wordt aangevraagd door middel van een verzoekschrift aan de rechtbank. De datum waarop het verzoekschrift bij de rechtbank is ingeschreven moet bekend zijn. Onze mediator zorgt er samen met de advocaat voor dat het verzoekschrift naar de rechtbank gaat.
 3. Via Mijntoeslagen.nl geef je deze datum door. Klik op ‘wijzigingen doorgeven’ – ‘Gezin en huishouden’ – ‘Wij gaan scheiden of uit elkaar’ en beantwoord de vragen.

Als je dit op 15 april hebt geregeld, dan ben je per 1 mei geen toeslagpartner meer van elkaar. Je hoeft de officiële beëindiging van het geregistreerd partnerschap (dit is de datum dat het geregistreerd partnerschap is ontbonden) niet meer door te geven aan de belastingdienst. Zij krijgen dit bericht van de gemeente.

Wanneer er geen minderjarige kinderen in het spel zijn dan kun je het geregistreerd partnerschap ook rechtstreeks via de gemeente laten ontbinden. Daarvoor kan onze mediator samen met jou een beëindigingsovereenkomst opstellen. Die overeenkomst wordt dan met behulp van de advocaat naar de gemeente gestuurd. De gemeente stuurt de wijziging automatisch aan de belastingdienst door waarna de toeslagen worden toegekend.

Huurtoeslag

Als je tijdens het geregistreerd partnerschap al huurtoeslag ontvangt, dan is jouw ex-partner al geen toeslagpartner meer zodra je niet meer op hetzelfde adres staat ingeschreven. Deze datum kan dus voor de datum van het verzoekschrift van de ontbinding van het geregistreerd partnerschap bij de rechtbank liggen. Je schrijft je bijvoorbeeld op 3 maart op een ander adres in, dan ontvang je per 1 april huurtoeslag voor jezelf.

Jullie zijn samenwonend

Als een van jullie verhuist, moet hij/zij dit doorgegeven aan de gemeente. De gemeente geeft dit door aan de belastingdienst. Vanaf de 1e van de maand volgend waarop de wijziging is doorgegeven aan de gemeente ben je geen toeslagpartners meer.

Voor welke toeslag(en) komt u mogelijk in aanmerking?

 1. Zorgtoeslag. Dit is een bijdrage in de kosten van jouw zorgverzekering.
 2. Kindgebonden budget. Dit is een bijdrage in de kosten van jullie kinderen.
 3. Huurtoeslag. Dit is een bijdrage in jouw huurkosten.
 4. Kinderopvangtoeslag. Dit is een bijdrage in de kosten van kinderopvang.

Wil je weten voor welke toeslagen je in aanmerking komt? Maak dan een ‘proefberekening’ via deze link.

Handige tip: Wil je weten wat je aan toeslagen krijgt als alleenstaande (ouder)? Vul dan bij de vraag of je een toeslagpartner hebt ‘nee’ in.

Zodra je één of meerdere toeslagen ontvangt moet je in de volgende gevallen de belastingdienst op de hoogte stellen:

 1. Als jouw inkomen wijzigt.
  Let op: partneralimentatie valt hier ook onder, dus als je deze ontvangt of moet betalen, dan moet je een wijziging doorgeven om te voorkomen dat je gekort wordt op de toeslag of deze mogelijk moet terugbetalen.
 2. Als je naar een huurwoning vertrekt.
 3. Als de kinderen niet meer bij jou ingeschreven staan, maar bij jouw ex-partner.
 4. Als de omgangsregeling wijzigt en je overgaat naar co-ouderschap of daar juist vanaf stap
  De hoogte van de toeslag(en) wordt vervolgens aangepast door de belastingdienst en je ontvangt daar bericht over.

Handige tip: Je kunt via deze link bepalen voor welke toeslag(en) je in aanmerking komt.

Met jouw persoonlijke DigiD log je vervolgens in bij Mijntoeslagen.nl en vraag je de toeslag(en) aan of geef je jouw wijzigingen door.

Je hebt de beslissing genomen om uit elkaar te gaan. Of misschien ben je al een tijdje uit elkaar en is er een andere reden om een (her)berekening van de alimentatie te willen laten maken. De alimentatie leidt niet zelden tot discussie. Waar de alimentatieplichtige het bedrag vaak te hoog vindt, vindt de alimentatiegerechtigde dit bedrag vaak te laag. Is er alleen sprake van kinderalimentatie of is er ook nog ruimte voor partneralimentatie? De wetgever heeft bepaald dat je over en weer een zorgplicht houdt voor de kinderen wanneer je uit elkaar gaat of bent. De overheid heeft ook vastgesteld hoe dit berekend moet worden en hoelang de alimentatie duurt. Het zou goed zijn als je samen tot afspraken over de alimentatie kunt komen, dat voorkomt veel ergenis, tijd en geld. Nog belangrijker is dat de onderlinge verstandhouding zoveel mogelijk goed blijft. Als je dan ook enigszins ruimte ziet om het samen over de alimentatie eens te worden, dan is dat absoluut winst. Bij een alimentatieberekening komen veel aspecten kijken. Het is werk voor mensen die daar verstand van hebben en het is dan ook verstandig om dit uit te besteden. Dat zorgt ervoor dat je een neutrale en onpartijdig berekening ontvangt. Wij helpen je daar graag bij. Je kunt erop vertrouwen dat de kinder- en/of partneralimentatieberekening volgens de huidig geldende wettelijke normen wordt gemaakt. De kosten bedragen EUR 100,00 inclusief BTW. Wil je meerdere scenario’s uitgewerkt hebben, dan rekenen wij EUR 25,00 inclusief BTW voor iedere extra scenario. Bent je ondernemer, dan is dit altijd maatwerk en verzoeken wij je daar met ons contact over op te nemen. Ook geldt dit voor een berekening waarbij samengestelde gezinnen in het spel zijn. Herberekening Het komt regelmatig voor dat een (financiële) situatie wijzigt nadat jullie al afspraken hebben gemaakt over de hoogte van de kinder- en/of partneralimentatie. Jullie gewijzigde inkomen of nieuwe gezinssituatie zijn aanleiding om een herberekening te laten maken. Is jouw ex-partner ook bereid om alle benodigde gegevens aan te leveren? Dan graag we graag voor jullie aan de slag.
Wij helpen niet met de hypotheek, maar we kunnen je wel met meerdere onafhankelijk financieel adviseurs in contact brengen. In elk geval zorgen wij er altijd voor, in afstemming met de financieel adviseur, dat de afspraken zodanig in het convenant opgenomen worden dat als een van jullie de gezamenlijke woning over wil nemen en daar ook voldoende middelen voor zijn, dit ook kan. In de conceptfase wordt namelijk het convenant voorgelegd aan de financieel adviseur. Mocht de financiering van de woning op dat moment nog niet lukken, dan gaan we weer samen om tafel om te kijken of welke manier het wel passend gemaakt kan worden. Bij ‘groen licht’ van de financieel adviseur weten jullie dat er getekend kan worden en de financiering rond gaat komen. Een hele geruststelling!
Je bent altijd goedkoper uit met één mediator voor jullie beide, dan dat je ervoor kiest om via één of twee advoca(a)t(en) de rechter verzoekt om een uitspraak te doen over hetgeen dat er tussen jullie speelt. Het uurtarief van een advocaat is doorgaans hoger, maar ook betaal je een hogere eigen bijdrage als je in aanmerking komt voor een toevoeging. Daarbij worden in de meeste gevallen de kosten van een mediator gedeeld door de deelnemers. Uurtarief Onze mediators werken volgens de gangbare uurtarieven. Voor particuliere mediations bedraagt dit EUR 199,65 inclusief BTW per uur (per persoon is dat dus EUR 99,83 per uur). Het tarief voor arbeidskwesties en zakelijke geschillen bedraagt bij ons EUR 195,00 exclusief BTW per uur. Onze mediators houden niet van verrassingen en jij ongetwijfeld ook niet. Bovenstaande tarieven zijn dan ook inclusief onze bureaukosten, reistijd en kilometervergoeding. Bij een echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap dien je nog wel rekening te houden met extra kosten van advocaat voor het indienen van jullie dossier bij de rechtbank en de griffierechten die de rechtbank in rekening brengt. Kom je in aanmerking voor een toevoeging (subsidie vanuit de overheid)? Afhankelijk van het inkomen kom je mogelijk in aanmerking voor gesubsidieerde rechtsbijstand; de zogenaamde ’toevoeging’. Onze mediators zijn allen aangesloten bij de Raad voor Rechtsbijstand en kunnen deze toevoeging voor je aanvragen. In dat geval beperken jouw kosten zich tot slechts de ‘eigen bijdrage’ en deze bedraagt in 2022 EUR 58,00 of EUR 115,00 voor het gehele mediationtraject. Bij een echtscheiding of ontbinding geregistreerd partnerschap komt daar EUR 43,00 bij aan griffierechten van de rechtbank. De normen voor een toevoeging vind je hier Raad voor Rechtsbijstand – toevoegingen Neem gerust contact met ons op als je er vragen over hebt.
Je maakt een van de moeilijkste periodes in je leven door. Jullie hebben besloten om te gaan scheiden. Vaak gaat er aan dit besluit een lange periode van twijfel en wellicht ook ruzies vooraf. Nu het besluit genomen is, moet er veel geregeld worden. We kunnen ons voorstellen dat je door de bomen het bos niet meer ziet. Hoe nu verder? Wij leggen het graag uit. Met de jusite begeleiding kan dit proces goed en vooral overzichtelijk verlopen. Het hoeft ook niet lang te duren, doorgaans zijn vier a vijf gesprekken genoeg, waarna het scheidingsverzoek kan worden ingediend bij de rechtbank. Je hebt hoe dan ook iemand nodig die voor jullie de documenten opmaakt en zorgt dat deze naar de rechtbank gaan. Dit mag je namelijk niet zelf doen. Je kunt ervoor kiezen om ieder een advocaat te nemen of samen een mediator. Bij de keuze voor een advocaat moet je er rekening mee houden dat de scheidingsprocedure langer duurt; vaak gaat dit gepaard met veel emotie en lopen de kosten hoog op. We noemen dit ook wel een “vechtscheiding”. Kies je voor een “overlegscheiding”, dan heb je samen één mediator die jullie in dit proces begeleidt en hij/zij zorgt ervoor dat jullie, met respect voor elkaars belangen, tot goede afspraken komt. Het mediationproces vindt gestructureerd plaats. Zo ziet het 7-stappenplan eruit: 1. Jullie hebben allereerst een kosteloos en vrijblijvend informatiegesprek met de mediator die werkzaam is in jullie omgeving. Tijdens dit gesprek worden jullie geïnformeerd over de aanpak en de daarbij behorende kosten. Er is voldoende ruimte om vragen te stellen en zo heb je tevens de gelegenheid om te bepalen of er een goede klik is met de mediator. 2. Als er voldoende vertrouwen is in onze mediator, dan gaat de mediation van start en wordt het eerste gesprek ingepland. Daarin wordt eerst de mediationovereenkomst doorgenomen en getekend, om daarna direct aan de slag te gaan met het gesprek over de ‘scheidingsmelding’. 3. In het volgende gesprek gaan jullie het hebben over het grootste bezit; jullie kinderen. Als jullie minderjarige kinderen hebben, dan ben je wettelijk verplicht om een ouderschapsplan op te stellen. Hierin maken jullie afspraken over de zorg- en omgangsregeling en wordt de hoogte van de kinderalimentatie vastgelegd. 4. In stap vier gaat het over de verdeling van jullie bezittingen en schulden. Ook zal er gekeken worden wat daar mogelijk buiten valt. Je kunt hierbij bijvoorbeeld denken aan een erfenis. Wanneer jullie huwelijkse voorwaarden door de notaris hebben laten opstellen, wordt er door onze mediator gekeken hoe in de basis de afwikkeling moet plaatsvinden. De mediator onderzoekt dit voor jullie en kan dan vertellen hoe de verdeling dient plaats te vinden en welke opties er zijn voor jullie, zodat de gewenste keuzes gemaakt kunnen worden. Onze mediator maakt het jullie makkelijk door jullie een ‘checklist’ te sturen, zodat er niets vergeten wordt. Om ervoor te zorgen dat uw privacygevoelige documenten niet op de verkeerde plek terechtkomen, ontvangen jullie van hem/haar een inlog op onze veilige cliëntomgeving waar de documten geüpload kunnen worden. Dat is onze gezamenlijke werkomgeving. 5. Na de inventarisatie van al jullie bezittingen en schulden door de mediator, bespreekt hij/zij de uitkomst ervan met jullie. De mediator bespreekt aan de hand van een helder overzicht de mogeijkheden met jullie door. De mediator legt de opties voor en jullie nemen samen het besluit. Jullie wensen staan voorop! 6. Nadat jullie samen tot overeenstemming zijn gekomen, worden de gemaakte afspraken door de mediator vastgelegd in een concept echtscheidingsconvenant. Jullie krijgen de gelegenheid om correcties aan te geven en eventueel op zaken terug te komen. Pas nadat jullie allebei zeker zijn dat jullie wensen goed verwoord zijn, neemt de mediator de volgende stap. 7. Er volgt een tekenafspraak waarin alles nog eens met goed wordt doorgenomen met de mediator. Ook zal de mediator vragen om een afschrift van jullie huwelijksakte en de geboorteakten van jullie minderjarige kind(eren) aan te leveren. Hij voegt ze bij de stukken voor de rechtbank. De mediator zorgt er daarna voor dat jullie dossier via onze advocaat naar de rechtbank gaat. De advocaat stelt het verzoekschrift op aan de rechtbank. Dit is het moment dat jullie officieus gescheiden zijn. De scheiding is pas definitief wanneer deze is ingeschreven in het huwelijksgoederenregister bij de gemeente waar jullie destijds gehuwd zijn. De mediator en Cander neemt alles voor u uithanden. We ontzorgen u van A tot Z. Willen jullie op korte termijn een afspraak inplannen? Neem dan contact met ons op. Wij zijn bereikbaar via het contactformulier op deze website, via WhatsApp, per e-mail en uiteraard per telefoon.

Een vrijblijvend gesprek kan altijd

Via onderstaande button kun je een vrijblijvende afspraak met ons maken. We beantwoorden graag eventuele vragen over jullie specifieke situatie en geven je inzicht in wat we kunnen betekenen, hoe we dat doen en wat de te verwachten kosten zijn.

Openingstijden feestdagen

Nieuwjaarsdag:
Gesloten
Goede Vrijdag:
Gesloten
1e paasdag:
Gesloten
2e Paasdag:
Gesloten
Koningsdag:
Gesloten
Bevrijdingsdag:
Gesloten
Hemelvaartsdag:
Gesloten
1e pinksterdag:
Gesloten
2e pinksterdag:
Gesloten
1e kerstdag:
Gesloten
2e kerstdag:
Gesloten