Wanneer is er sprake van ouderverstoting?

Wanneer is er sprake van ouderverstoting?

In het geval dat ex-partners niet goed uit elkaar zijn gegaan en er zijn minderjarige kinderen bij betrokken, dan kan ouderverstoting ontstaan. Een kind wordt bewust of onbewust door een van de ouders beïnvloed door negatief te zijn over de andere ouder met als uiterste gevolg dat het kind die andere ouder niet meer wil zien. Er kan zich dan bij het kind Parental Alienation Syndrome (PAS) ontwikkelen. Dit is kindermishandeling en het kind kan hier zijn/haar hele leven last van houden. Denk hierbij bijvoorbeeld aan angsten, depressie, een laag zelfbeeld, een identiteitscrisis of alcohol- en drugsmisbruik.

 Vaak ontstaat ouderverstoting subtiel en duurt het even voordat je het herkent. Het is van groot belang om zo snel mogelijk actie te ondernemen als duidelijk is dat hier sprake van is.

De kenmerken:

  • Ten tijde van het huwelijk of samenwoning van de ouders was de band van het kind goed met de ouder die verstoten is, maar het kind wil deze ouder nu niet meer zien zonder dat hij/zij daar zelf goede argumenten voor heeft. 
  • Er wordt door een van de ouders negatief gesproken over de andere ouder en deelt dit met het kind of kinderen. Desbetreffende ouder praat disrespectvol over de andere ouder en ziet degene ook als minderwaardig, waarbij de tekortkomingen worden overdreven.
  • Het kind woont hoofdzakelijk bij deze ouder waardoor er veel controle is en deze ouder grotendeels alles bepaald. Vaak wordt de omgangsregeling in de wind geslagen door deze ouder en besluit degene om het kind niet meer naar de andere ouder te laten gaan. Hierbij worden allerlei smoesjes of excuses gebruikt om het kind niet te laten gaan zoals ziekmelding, overnachten bij vriendje/vriendinnetje of dat het kind geen zin heeft.
  • Het kind zelf praat negatief over de verstoten ouder en heeft daar geen duidelijke uitleg bij. Meestal worden onbelangrijke argumenten gebruikt om geen contact meer te hoeven hebben.

Wat zijn de mogelijkheden tegen ouderverstoting?
Als het gaat om een milde vorm van ouderverstoting, dan komt het kind nog bij de verstoten ouder. Het is dan van belang om met hulp van een professional de omgangsregeling door te nemen en ervoor te zorgen dat de ene ouder de andere ouder als gelijkwaardig gaat behandelen en beide gaan inzien dat hun gedrag ten opzichte van elkaar van grote invloed is op het kind met mogelijk grote gevolgen in de toekomst. Een mediator of Jeugdzorg kan u hierbij van dienst zijn.

In het ergste geval is er helemaal geen contact meer tussen het kind en de verstoten ouder. Des te langer deze situatie voorduurt, des te lastiger is het om het contact te herstellen en is het van groot belang om zo spoedig mogelijk actie te ondernemen. Dit kan als volgt:

  • De verstoten ouder laat schriftelijk (als bewijsstuk) weten aan de andere ouder dat hij/zij het niet eens is met de eenzijdige aanpassing of stopzetting van de omgangsregeling met daarbij het verzoek de omgangsregeling te continueren.
  • Ga samen om tafel, met of zonder hulp van een proffesional. om het hierover te hebben zonder het kind hierin te betrekken.
  • Lukt het niet samen om het hier over eens te worden, dan zal het noodzakelijk zijn om een advocaat in te zetten om u bij te staan. Er zal een spoedprocedure aangevraagd worden om naleving van de omgangsregeling af te dwingen met een mogelijke dwangsom als deze ouder de omgangsregeling niet nakomt. Binnen 6 weken wordt dit kort geding het in behandeling genomen door de rechtbank.

Er is sprake van onnatuurlijk gedrag bij het kind als hij/zij aangeeft niet meer naar de verstoten ouder te willen. Van nature is het kind geneigd om naar beide ouders te willen gaan en is de liefde voor beide ouders even groot. Het kind zit in een loyaliteitsconflict en is geneigd om mee te bewegen met de ouder die controle heeft.

Ook voor de verstoten ouder is het een heel zware periode wat gepaard gaat met woede en frustratie. Hij/zij voelt zich onzeker en weet niet goed met deze situatie om te gaan. Moet ik het kind juist meer ruimte geven of juist niet?

In elk geval moet de verstoten ouder positief en rustig blijven naar he kind. Praat erover met familie en vrienden en weet dat het kind onvoorwaardelijk van je blijft houden. Door beïnvloeding van de andere ouder is er een nieuwe waarheid in het hoofd van het kind ontstaan en is het kind zelf vaak bang om contact op te nemen of zijn/haar eigen mening te ventileren.

Het devies is: 'Geef nooit op!'. Blijf contact zoeken met het kind.

Als er geen actie wordt ondernomen dan kan er bij het kind PAS ontwikkelen met levenslange gevolgen vandien zoals hierboven beschreven. 

Hulp
Ben je een verstoten ouder of denk je dat er hiervan sprake is, neem dan contact op met de huisarts, Veilg thuis of Jeugdzorg. Voor psychologische hulp kun je ook contact opnemen met 113.

Onthoudt dat het een grondrecht is dat het kind recht heeft op omgang met beide ouders! 

De zekerheden van Cander - Platform voor registermediators. Daar kan je handen op schudden

Een vrijblijvend gesprek kan altijd

Via onderstaande button kun je een vrijblijvende afspraak met ons maken. We beantwoorden graag eventuele vragen over jullie specifieke situatie en geven je inzicht in wat we kunnen betekenen, hoe we dat doen en wat de te verwachten kosten zijn.
Een vrijblijvend gesprek bij Cander kan altijd. Ook op zoek naar de beste register mediator?